Zápis do první třídy 2020/21

 

Odkaz pro elektronický zápis do první třídy pro rok 2020/21


 

Termín zápisu

1.4. – 10.4.

Zápisy budou probíhat pouze distanční formou

V tomto termínu bychom rádi zapsali většinu žadatelů o zápis do naší školy. V souladu s právními předpisy budou zápisy do prvních tříd probíhat až do 30.dubna 2020.

Žádost o přijetí do první třídy

  • vyplnění online žádosti pod odkazem ve vrchní části článku
  • stažení na našich webových stránkách zápisní list

Možnosti doručení žádosti

  • vyplnění online žádosti
  • vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (tk4cgfp).
  • vyplněné s elekronickým podpisem zaslat na zsformanska@seznam.cz
  • zaslat na adresu školy: ZŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 Újezd u Průhonic 149 00

O dalším postupu vás budeme informovat na vámi uvedený e-mail v přihlášce.

V případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy 730 510 092


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Nyní je k dispozici online formulář, jehož prostřednicvím proběhne zápis pro zájemce o studium na naší škole ZŠ Formanská.


 

Zápis do základní školy

Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic pro školní rok 2019/2020, který proběhne v budově školy:

1. dubna (středa) od 13:00 do 17:30 hodin pro děti ze spádových ulic

2. dubna (čtvrtek) od 14:00 do 15:30 hodin pro děti z nespádové oblasti

Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze sídelní části Újezd:

Formanská – pouze v sídelní části Újezd, Dendrologická, Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.

Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd (Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.  

 

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti.

Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na všechny se těšíme, za náš školní tým Tomáš Kunst, ředitel.