Celoroční plavba za námi

Plavčíci a pážata

Máme za sebou ukončenou první celoroční plavbu po oceánu poznání, ve které všichni zúčastnění plavčíci uspěli na výbornou. Naše skromná flotila se počátkem nového školního roku 2019/20 rozroste o další skupinu dobrodruhů. Tito noví přátelé s námi 2.září vyrazí na pestrou a jistě zajímavou cestu.

V uplynulém školním roce jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se dá postupně nastavovat výuka a aktivity v úplně nové škole, která není zatížena setrvačností výuky z let předešlých. Snažili jsme se v průběhu roku využívat pestrou škálu pedagogických a motivačních prostředků, které si myslíme, že patří do školy 21.století. Rádi se necháváme inspirovat různými způsoby učení, jako je například prožitková pedagogika. Motivační a kreativní prostředí je základem pro smysluplnou a pestrou výuku, která je žákům blízká. Velký dík patří také rodičům, kteří nám pomáhají v naší činnosti tím, že podporují svoje děti a pomáhají pro ně vytvářet podnětné prostředí. Na partnerských schůzkách rodič – žák – učitel (někdy i náčelník) si vzájemně předáváme užitečné informace, které nám pomáhají vhodně a včas nastavit kurz další činnosti a spolupráce. Rádi bychom zůstali školou otevřenou, která se nebojí nechat otevřené dveře k nahlédnutí do kuchyně, kde se pro mysl žáků v hrncích vaří různé pokrmy z rozličných surovin, mnohdy neznámých, nebo málo používaných. Naším úkolem je dokázat, že tato naše kuchyně bude chutná.

V následujícím školním roce bychom také rádi rozšířili nabídku vícedenních aktivit v přírodě. K již absolvované škole v přírodě, která byla příjemným překvapením pro mnohé zúčastněné, bychom rádi přidali seznamovací víkend (lanování), kreativní podzim, lyžařský kurz atd. Na tyto vícedenní kratochvíle jsou pozváni instruktoři a kolegové z mnoha zajímavých oborů, mezi které patří např. Horská služba, instruktoři lezení, sportovní instruktoři, ale i kolegové z hudební, divadelní a výtvarné oblasti. O zábavu jistě nebude nouze.

Závěrem bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli, který nás v uplynulém roce velmi podporoval a ve vzájemné spolupráci pokračujeme na dalším zvelebování naší školy.

V případě, že byste měl kdokoli zájem se o naší škole dozvědět něco víc, rádi vás u nás přivítáme. V případně zájmu s námi navázat užší spolupráci, piště nám na zsformanska@seznam.cz.

Myslím, že můžu mluvit za celý náš kolektiv, když řeknu, že se již nyní těšíme na další pěkné taškařice v novém školním roce.