Čas nám pěkně utíká

Máme za sebou ukončenou první celoroční plavbu po oceánu poznání, ve které všichni zúčastnění plavčíci uspěli na výbornou. Naše skromná flotila se počátkem nového školního roku 2019/20 rozroste o další skupinu dobrodruhů. Tito noví přátelé s námi 2.září vyrazí na pestrou a jistě zajímavou cestu.

 

 

 

 

 

 

                                     V uplynulém školním roce jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se dá postupně nastavovat výuka a aktivity v úplně nové škole, která není zatížena setrvačností výuky z let předešlých. Snažili jsme se v průběhu roku využívat pestrou škálu pedagogických a motivačních prostředků, které si myslíme, že patří do školy 21.století. Rádi se necháváme inspirovat různými způsoby učení, jako je například prožitková pedagogika. Motivační a kreativní prostředí je základem pro smysluplnou a pestrou výuku, která je žákům blízká. Velký dík patří také rodičům, kteří nám pomáhají v naší činnosti tím, že podporují svoje děti a pomáhají pro ně vytvářet podnětné prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na partnerských schůzkách rodič – žák – učitel (někdy i náčelník) si vzájemně předáváme užitečné informace, které nám pomáhají vhodně a včas nastavit kurz další činnosti a spolupráce. Rádi bychom zůstali školou otevřenou, která se nebojí nechat otevřené dveře k nahlédnutí do kuchyně, kde se pro mysl žáků v hrncích vaří různé pokrmy z rozličných surovin, mnohdy neznámých, nebo málo používaných. Naším úkolem je dokázat, že tato naše kuchyně bude chutná.

V následujícím školním roce bychom také rádi rozšířili nabídku vícedenních aktivit v přírodě. K již absolvované škole v přírodě, která byla příjemným překvapením pro mnohé zúčastněné, bychom rádi přidali seznamovací víkend (lanování), kreativní podzim, lyžařský kurz atd. Na tyto vícedenní kratochvíle jsou pozváni instruktoři a kolegové z mnoha zajímavých oborů, mezi které patří např. Horská služba, instruktoři lezení, sportovní instruktoři, ale i kolegové z hudební, divadelní a výtvarné oblasti. O zábavu jistě nebude nouze.

 

 

Závěrem bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli, který nás v uplynulém roce velmi podporoval a ve vzájemné spolupráci pokračujeme na dalším zvelebování naší školy.

V případě, že byste měl kdokoli zájem se o naší škole dozvědět něco víc, rádi vás u nás přivítáme. V případně zájmu s námi navázat užší spolupráci, piště nám na zsformanska@seznam.cz.

Myslím, že můžu mluvit za celý náš kolektiv, když řeknu, že se již nyní těšíme na další pěkné taškařice v novém školním roce.