730 510 092 Mgr. Tomáš Kunst, ředitel školy zsformanska@seznam.cz

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2020/2021 1. Pro školní rok 2020/2021 je plánováno otevřít jednu třídu s počtem 24 míst. 2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií: a) Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti (sídelní část Újezd, která je vymezena soupisem ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních…

Více informací

Další informace

Hledali jste nějaké důležité informace a nepodařilo se Vám je tu najít? Dejte nám prosím vědět, nebo si o ně napište.